ภาคอีสาน

ลำดับ จังหวัด หมู่บ้านทำมาค้าขาย/ตลาดต้องชม ชื่อร้านค้า รายละเอียดสินค้า เพจ ตัวอย่างสินค้า
1. นครราชสีมา กลุ่มหัตถกรรม
ผ้าไหมบ้านดู่
-

เสื้อไหมย้อมสีธรรมชาติ ราคา 2,000 บาท
ผ้าฝ้ายมัดย้อมสีธรรมชาติ ราคา 400 บาท
ผ้าพันคอฝ้าย ราคา 450 บาท

สินค้าจาก กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ จังหวัดนครราชสีมา ย้อมสีธรรมชาติ
เนื้อผ้านุ่มนวล แต่ก็มาพร้อมกับความหนาแน่นของเนื้อผ้า ทำให้ไม่ยับง่าย ทั้งยังสวมใส่สบาย
วัสดุที่ใช้ทำเป็นไหมแท้ โดยส่วนเส้นยืนเป็นไหมจุล และเส้นพุ่งเป็นไหมไทยสาวมือ
เสื้อตัวนี้ผ่านการย้อมสีโดยธรรมชาติ โดยสีชมพูย้อมจากครั่ง สีเหลืองย้อมจากเปลือกมะพูด

-
2. สกลนคร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ทอผ้าฝ้ายย้อมคราม
บ้านสงเปลือย
-

ผ้าคลุมไหล่มัดย้อมครามขนาด .80 x 2 เมตร ราคา 900 บาท
ผ้าคลุมไหล่มัดหมี่ลายข้างสี ขนาด .80 x 2 เมตร ราคา 1,500 บาท
ผ้าถุงดักแด้กลัดสีขนาด 1x2 เมตร ราคา 1,600 บาท
ผ้าถุงฝ้ายเข็นมือคล่ะลาย ขนาด 1 x2 เมตร ราคา 1,800 บาท

สินค้าจาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายย้อมคราม บ้านสงเปลือย จังหวัดสกลนคร ทำจากผ้า
ฝ้ายชีกวาง ผลงานชาวบ้านในชุมชน เป็นงานทำมือแบบดั้งเดิม ตั้งแต่ปลูกฝ้าย ปั่นเป็นเส้นด้าย
นำไปทอ และย้อมด้วยสีธรรมชาติขึ้นเองในหมู่บ้าน ผ้าที่ได้จึงมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวคือ
มีความนุ่ม เย็น เบา พลิ้ว สวมใส่สบาย มีกลิ่นหอม ขึ้นเงา และไม่หด

-
3. กาฬสินธุ์ ตลาดผ้าไหมแพรวา
บ้านโพน
ร้านแม่ทอนแพรวา

เสื้อแขนสั้น ราคา 350 บาท
เสื้ื้อแขนสามส่วน-แขนยาว ราคา 550 บาท

สินค้าจาก ร้านแม่ทอนแพรวา ตลาดผ้าไหมแพรวาบ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์ ทรงสวย
ทันสมัย จากร้านแม่ทอนแพรวา ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีโดยคำนึงถึง
อรรถประโยชน์ในการใช้งานและความทันสมัย มีคุณสมบัติสวมใส่สบาย และให้สีสันที่สวยงาม

-
4. กาฬสินธุ์ ตลาดผ้าไหมแพรวา
บ้านโพน
ร้านไอดินกลิ่นคคราม

กระโปรงแบบ1 ราคา 800 บาท
กระโปรงแบบ2 ราคา 550 บาท
กระโปรงแบบ3 ราคา 700 บาท
กระโปรงแบบ4 ราคา 600 บาท
เสื้อแขนสั้น ราคา 550 บาท
เสื้อยูคาตะ ราคา 500 บาท

สินค้าจาก ร้านไอดินกลิ่นคราม ตลาดผ้าไหมแพรวาบ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์ สวมใส่สบาย
และมีสีสันที่สวยงาม กระโปรงนี้ทำจากฝ้ายแท้ 100% เป็นชนิดฝ้ายเข็นโรงงาน
หลังจากนั้นนำไปทำสีโดยการย้อมสีจากธรรมชาติ ปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี

กาฬสินธุ์ ไอดิน
กลิ่นคราม
5. กาฬสินธุ์ ตลาดผ้าไหมแพรวา
บ้านโพน
ใบคราม

เสื่อย้อมครามย้อมมะเกลือ คละไซส์ ราคา 200 บาท
เสื้อใบครามอิโค่ปริ้น คละไซส์ ราคา 390 บาท

สินค้าจาก ร้านใบคราม ตลาดผ้าไหมแพรวาบ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์
เสื้อย้อมครามย้อมมะเกลือ สวมใส่สบายและมีสีสันที่สวยงาม ผ่านการทำสีจากธรรมชาติโดยใช้
ครามและผลมะเกลือ ซึ่งทำให้ได้เนื้อผ้ามีส่วนช่วยในการปกป้องผิวจาก UV อีกด้วย
เสื้อใบครามอีโค่ปริ้น สวมใส่สบายและมีสีสันที่สวยงาม เป็นเสื้อลายสวยในแบบฉบับของร้านใบคราม
ใช้การย้อมสีในแบบ Eco-Printing ซึ่งมีความแตกต่างจากร้านทั่วไป

-
6. ยโสธร ตลาดถนนคนเดินยโสธร ตุลาผ้าไทย

เสื้อแขนสั้น ราคา 200 บาท
เสื้อแขนกระดิ่ง ราคา 250 บาท
กระโปรง ราคา 250 บาท

สินค้าจาก ตุลาผ้าไทย ตลาดถนนคนเดินยโสธร จังหวัดยโสธร ผลงานจากภูมิปัญญาที่สืบทอด
จากร้านตุลาผ้าไทย ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีโดยคำนึงถึงอรรถประโยชน์
ในการใช้งานและความทันสมัย มีคุณสมบัติสวมใส่สบายและให้สีสันที่สวยงาม

-
7. ยโสธร ตลาดถนนคนเดินยโสธร หลงใหลในจักรสาน

กระเป๋าแบบที่ 1 ราคา 350บาท
กระเป๋าแบบที่ 2 ราคา 350 บาท
กระเป๋าแบบที่ 3 ราคา 350บาท
กระเป๋าแบบที่ 4 ราคา 550 บาท
กระเป๋าแบบที่ 5 ราคา 350 บาท
กระเป๋าแบบที่ 6 ราคา 550 บาท

สินค้าจาก ร้านหลงใหลในจักสาน ตลาดถนนคนเดินยโสธร จังหวัดยโสธร หัตถกรรมฝีมือชาวบ้าน
จากภูมิปัญญา โดยตัวกระเป๋าถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างประณีต พิถีพิถัน ทำจากไม้สานอย่างดี
มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน ให้น้ำหนักที่เบา ถือง่าย แต่มีความสวยงามทันสมัย

หลงใหลในจักสาน
8. ร้อยเอ็ด ถนนคนเดินสาเกตนคร ตะกร้าพลาสติกบ้านอุ่มจาน

ตะกร้าพลาสติกแบบที่ 1 ราคา 120 บาท
ตะกร้าพลาสติกแบบที่ 2 ราคา 110 บาท
ตะกร้าพลาสติกแบบที่ 3 ราคา 120 บาท
ตะกร้าพลาสติกแบบที่ 4 ราคา 110 บาท
ตะกร้าพลาสติกแบบที่ 5 ราคา 35 บาท
ตะกร้าพลาสติกแบบที่ 6 ราคา 35 บาท
ตะกร้าพลาสติกแบบที่ 7 ราคา 35 บาท
ตะกร้าพลาสติกแบบที่ 8 ราคา 60 บาท

สินค้าจาก ถนนคนเดินสาเกตนคร ร้าน ตะกร้าพลาสติกบ้านอุ่มจาน จังหวัดร้อยเอ็ด
มีทั้งแบบใหญ๋และแบบเล็ก นำพลาสติกมาสานเข้าด้วยกัน ใช้ง่าย สบายมือ ไม่หนัก
มีความโดดเด่นสวยงามและแตกต่างจากที่อื่น

-
9. ร้อยเอ็ด ถนนคนเดินสาเกตนคร กระเป๋าสมหวัง

กระเป๋าหนัง1 Backpack ราคา 590 บาท
กระเป๋าหนัง2 Shouder Bag ราคา 590 บาท
กระเป๋าหนัง3 กระเป๋า 3 in1 ราคา 590 บาท
กระเป๋าหนัง4 กระเป๋าpu เกรดพรีเมียม ราคา 990 บาท
กระเป๋าหนัง5 ราคา 1990 บาท
กระเป๋าหนัง6 หนังpu เกรดพรีเมียม ราคา 690 บาท
กระเป๋าหนัง7 กระเป๋าหนังpu เกรดพรีเมียม ราคา 690 บาท
กระเป๋าหนัง8 ราคา 990 บาท
กระเป๋าหนัง9 กระเป๋าหนังpu เกรดพรีเมียม ราคา 690 บาท
กระเป๋าหนัง10 Box Bag ราคา 590 บาท

สินค้าจากถนนคนเดินสาเกตนคร ร้านกระเป๋าสมหวัง จังหวัดร้อยเอ็ด น้ำหนักเบา สะพายสบาย
ไม่ปวดไหล่ ใช้หนังเกรดพรีเมียม ที่สำคัญ มีความคงทน ใช้งานได้ยาวนาน
กระเป๋าหนัง 1 Backpack เหมาะสำหรับสะพายหลัง จุดเด่นของกระเป๋าคือมีสาย 2 สาย
สะพายบ่า 2 ข้าง ขนาดกะทัดรัด ไม่เล็กไม่ใหญ่
กระเป๋าหนัง 2 Shouder Bag ขนาดกะทัดรัด สะพายออกไปที่ต่าง ๆ ได้คล่องตัว
ออกแบบให้มีฝาปิด สายสะพาย สามารถปรับระดับสั้น-ยาวได้
กระเป๋าหนัง 3 กระเป๋า 3 in 1 กระเป๋ารุ่นนี้ออกแบบมาให้สามารถใช้ได้ 3 เวอร์ชั่น 1. ถือแบบครัช
2. ใส่สายสั้น สะพายไหล่ 3. ใส่สายยาวสะพายเบี่ยง เหมาะสำหรับใส่ของเล็ก ๆ น้อย ๆ
เช่น กระเป๋าสตางค์ มือถือ เครื่องสำอางค์นิดหน่อย สะพายได้ทุกโอกาส
กระเป๋าหนัง 4 กระเป๋า pu เหมาะกับสาวออฟฟิศ สะพายไปทำงาน ใส่เอกสารได้ มีความทันสมัย
สวยงาม สะพายไหล่ได้พอดี แถมสายยาวให้สามารถสะพายบ่าได้
กระเป๋าหนัง 5 กระเป๋าใบนี้ใช้ผ้าฝ้ายทอมือ ทำเป็นลายประตูเมืองสาเกตนคร นำมาออกแบบตัดเย็บ
ผสมผสานกับ หนัง pu มีความทันสมัย เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ถือได้ทุกวัย ผ้าบุญลายสาเกต
สีเหลืองสีนี้ เป็นสีที่ทอออกมาเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นสีประจำวันเกิดของในหลวง
ทั้งร.9 และ ร.10 ออกแบบกระเป๋า แบบ 2 in 1
กระเป๋าหนัง 6 หนัง pu หนังที่ใช้ผลิต เป็นหนังมันเงา ทำความสะอาดง่าย ทำแบบเรียบ ๆ
แต่เพิ่มความเก๋ไก๋ ด้วยสาย โดยดีไซน์สายเป็นสายเปีย มีการนำสายมาพับและเย็บทีละเส้น
ทำให้ครบ 3 เส้น จากนั้นก็นำมาเปียรวมกันให้เป็นเส้นเดียว
กระเป๋าหนัง 7 กระเป๋าหนัง pu เหมาะสำหรับสะพายไปทำงาน เรียบแต่หรู มีการนำหนัง 2 ลาย
มาผสมผสานกันอย่างลงตัว ตัวหนังเป็นหนังสีพื้น ส่วนสาย เพิ่มลูกเล่นมีลวดลาย ดูสวยงาม
ดูแล้วไม่น่าเบื่อ เพิ่มความเก๋ ด้วยขอบเหล็ก ใส่ที่ปากกระเป๋า และยังมีกระเป๋าเล็กห้อยให้ด้วย
กระเป๋าหนัง 8 ทำแบบเรียบแต่มีความเก๋ ด้วยสายสะพายยาว โดยดีไซน์สายเป็นสายเปีย
มีการนำสายมาพับและเย็บทีละเส้น ทำให้ครบ 3 เส้นจากนั้นก็นำมาเปียรวมกันให้เป็นเส้นเดียว
สะพายแล้ว สบายไหล่ ไม่ปวดไหล่
กระเป๋าหนัง 9 กระเป๋าหนัง pu เป็นกระเป๋าหนัง pu เกรดพรีเมียม มีการเพิ่มลวดลาย
โดยการปั้มให้เกิดลายบนหนัง กระเป๋าใบนี้จะออกแบบเรียบ แต่เก๋ และโดดเด่นที่ลาย ออกแบบให้มี
ช่องใส่ของ 2ช่อง และด้านหลังกระเป๋ามีช่องซิปอีก 1 ช่อง
กระเป๋าหนัง 10 Box Bag รูปทรงสี่เหลี่ยม ทรงกล่อง กระเป๋าใบนี้มีขนาดกลางค่อนไปเล็ก
ดีไซน์ออกมาสำหรับถือ แต่รุ่นนี้จะมีสายยาว แถมให้ 1 เส้น ไว้สำหรับสะพายบ่า เพื่อทำให้
สะดวกมากขึ้น เป็นหนัง pu เกรดพรีเมียม เพิ่มความน่ารัก ด้วยดอกไม้ ห้อยที่ตัวกระเป๋า

somwang
collection
10. ขอนแก่น ตลาดริมทางถนน
ไก่ย่างเขาสวนกวาง
ร้านดอกไม้ฟาร์ม

ไก่ย่างซีลสูญญากาศ ราคาตัวละ 80 บาท

สินค้า จากตลาดริมทางถนนไก่ย่างเขาสวนกวาง ร้านดอกไม้ฟาร์ม จังหวัดขอนแก่น
หมักไก่ด้วยสูตรเฉพาะของทางร้าน แล้วนำเข้าถุงสูญญากาศ สามารถเก็บไว้ได้นาน
รสชาติไม่เปลี่ยน

ไก่ย่างเขาสวนกวาง
ดอกไม้ฟาร์ม
11. ขอนแก่น ตลาดริมทางถนน
ไก่ย่างเขาสวนกวาง
ร้านวรรณไก่ย่าง

ไก่ย่างซีลสูญญากาศ ราคา 195 บาท

สินค้าจากตลาดริมทางถนนไก่ย่างเขาสวนกวาง ร้านวรรณไก่ย่าง จังหวัดขอนแก่น ทางร้านเลือกไก่
จากฟาร์มที่มีคุณภาพ หมักด้วยเครื่องเทศสูตรพิเศษ ย่างบนเตาถ่านให้มีกลิ่นหอม หนังกรอบนอก
เนื้อนุ่มใน ทางร้านวรรณไก่ย่างเป็นต้นตำรับที่ขายมานานกว่า 40 ปี เป็นเจ้าแรกที่ทำ
"ไก่ย่างเขาสวนกวางแพ็คสูญญากาศ" อร่อย ปลอดภัย มีอย. ไม่ใส่สารกันบูด

วรรณไก่ย่าง
เขาสวนกวาง